_F1A2184_
_F1A2186_

Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Unikatowy, pierwszy w Polsce, kierunek studiów inżynierskich.

Jednogłośne przyjęcie wniosku o utworzenie kierunku studiów ZPR przez Senacką Komisję ds. Kształcenia na UAM

Comment are off
Na spotkaniu 9 kwietnia 2018 r. Senacka Komisja ds. Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jednogłośnie przyjęła wniosek o uruchomienie nowego  kierunku studiów – Zintegrowanego planowania rozwoju. Podczas spotkania Komisja podkreślała m.in. ciekawy i...
Czytaj dalej

Jednomyślne, pozytywne zaopiniowanie wniosku do Senatu dotyczącego uruchomienia nowego kierunku studiów oraz przyjęcia jego programu

Comment are off
Dzisiaj, 13.03.2018 r., Rada Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek do Senatu dotyczący uruchomienia nowego kierunku studiów inżynierskich – Zintegrowanego planowania rozwoju oraz przyjęcia jego programu. Potwierdza to...
Czytaj dalej

Rusza promocja ZPR na wydarzeniach na WNGiG UAM oraz w mediach społecznościowych

Comment are off
Od lutego 2018 roku zespół projektowy Zintegrowanego planowania rozwoju rozpoczyna promocję kierunku na wydarzeniach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w mediach społecznościowych. Chcemy dotrzeć z...
Czytaj dalej

Zintegrowane Planowanie Rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-N055/16-00